DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

KALAN SÜRE

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

ABONE OL
Kasım 23, 2022 18:18
0

BEĞENDİM

ABONE OL

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.1 10.000.000 -7.451 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694
Transferler
187.355.670 -187.355.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.489 216.005.111 215.948.622 225.077 216.173.699
Dönem Karı (Zararı)
216.005.111 216.005.111 225.130 216.230.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.489 -56.489 -53 -56.542
Sermaye Arttırımı
190.000.000 190.000.000 190.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.000 2.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 -64.030 5.238.770 220.344.983 216.005.111 641.524.834 378.559 641.903.393
Cari Dönem 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.334.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456
Transferler
312.290.815 -312.290.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 867.390.702 866.893.371 866.893.371
Dönem Karı (Zararı)
867.390.702 867.390.702 867.390.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-497.331 -497.331 -497.331
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-95.102 -95.102 -480.911 -576.013
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 -95.102 -479.354 5.238.770 532.635.798 867.390.702 1.604.690.814 1.604.690.814

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 – 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-318.211.344 -536.551.944
Dönem Karı (Zararı)
867.390.702 216.230.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
867.390.702 216.230.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
273.123.588 67.782.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.375.694 651.272
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.161.181 17.445.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-24 3.292.787 164.040
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 47.868.394 17.280.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.622.625 -812.159
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26.2 1.561.382 19.771
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26.1 -3.184.007 -831.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 221.209.338 50.498.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.458.725.634 -820.564.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -259.773 7.655.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -259.773 7.655.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.229.103 -516.967.358
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -189.073.617 -127.431.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-13-21 -118.155.486 -389.535.855
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.223.972.466 -602.787.106
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -2.223.972.466 -602.787.106
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 42.206.156 -48.437.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.079.143 -39.688.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.079.143 -39.688.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 3.554.871 1.716.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
996.895.538 377.944.122
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.302.026 2.658.716
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-13 988.593.512 375.285.406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-318.211.344 -536.551.944
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.791.318 -3.448.693
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
5 0 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.380 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 42.181
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 28.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.523.369 -3.512.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -8.563.746 -3.451.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -959.623 -60.279
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -7.022.056 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-316.273 -36.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.095.956 633.182.023
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-576.013 2.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 190.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 340.671.969 443.180.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.093.294 93.181.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.093.294 93.181.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 138.971.946 84.108.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 144.065.240 177.290.083

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 144.065.240 138.971.946
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4.210.937 2.396.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.210.937 2.396.971
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 121.551.432 113.400.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 34.405 69.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 121.517.027 113.331.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 313.805.186 313.805.186
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 313.805.186 313.805.186
Türev Araçlar
0
Stoklar
12 43.047.220 85.253.376
Peşin Ödenmiş Giderler
13 364.648.089 154.147.418
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 284.558.056 95.449.506
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 80.090.033 58.697.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 3.413.797 1.503.308
Diğer Dönen Varlıklar
21 114.058.566 8.322.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 114.058.566 8.322.993
ARA TOPLAM
1.108.800.467 817.802.186
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.108.800.467 817.802.186
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
2.101.035 3.655.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.101.035 3.655.228
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
304.166.134 338.705.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 304.166.134 338.705.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 3.577.163.057 1.353.190.591
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 3.577.163.057 1.353.190.591
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
16 12.966.364 5.665.061
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 835 934
Taşıtlar
16 7.455.450 2.651.605
Mobilya ve Demirbaşlar
16 5.510.079 3.012.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 5.968.748 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.093.242 2.263.942
Şerefiye
17.1 1.807.224 1.807.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.2 1.286.018 456.718
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.566.400 1.287.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.566.400 1.287.650
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 76.405.145 37.039.158
Diğer Duran Varlıklar
21 89.190.849 73.998.665
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
21 89.190.849 73.998.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.072.620.974 1.815.805.437
TOPLAM VARLIKLAR
5.181.421.441 2.633.607.623
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.217.871 2.725.766
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.217.871 2.725.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.217.871 2.725.766
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 240.591.205 165.647.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 240.591.205 165.647.871
Ticari Borçlar
57.581.928 29.125.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 57.581.928 29.125.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 6.040.304 2.485.433
Diğer Borçlar
10 120.509.977 99.279.769
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 14.615.437 6.313.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 105.894.540 92.966.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
221.318.382 201.829.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 221.318.382 201.829.434
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 2.436.559 316.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.348.593 14.480.199
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 62.348.593 14.480.199
ARA TOPLAM
715.044.819 515.890.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
715.044.819 515.890.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 588.129.990 323.893.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 588.129.990 323.893.460
Diğer Borçlar
10 20.455.462 11.914.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 5.000.000 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 15.455.462 6.914.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.802.968.080 857.769.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 1.802.968.080 857.769.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.395.456 605.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.395.456 605.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 445.736.820 185.161.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.861.685.808 1.379.344.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.576.730.627 1.895.234.167
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.604.690.814 737.892.545
Ödenmiş Sermaye
22.1 200.000.000 200.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-22.4 -95.102 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.2 -479.354 17.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-479.354 17.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.2.1 -479.354 17.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.238.770 5.238.770
Yasal Yedekler
22.3 5.238.770 5.238.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
532.635.798 220.344.983
Net Dönem Karı veya Zararı
867.390.702 312.290.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.6 480.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.604.690.814 738.373.456
TOPLAM KAYNAKLAR
5.181.421.441 2.633.607.623

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 – 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.1 2.184.278.716 602.801.332 1.088.824.109 444.027.000
Satışların Maliyeti
23.2 -919.141.955 -250.517.079 -363.974.076 -182.272.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075
BRÜT KAR (ZARAR)
1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -36.809.698 -25.838.717 -19.762.317 -5.877.595
Pazarlama Giderleri
24.2 -145.220.923 -64.510.336 -64.169.482 -35.119.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 6.430.241 7.762.079 835.329 -111.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -7.671.702 -562.292 -945.181 -277.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.081.864.679 269.134.987 640.808.382 220.368.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 208.498 400.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -44.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.082.029.109 269.534.987 640.808.382 220.368.321
Finansman Gelirleri
28.1 48.768.449 11.783.617 31.217.337 5.725.103
Finansman Giderleri
28.2 -39.636.626 -14.405.934 -23.021.978 -2.397.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.091.160.932 266.912.670 649.003.741 223.696.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-223.770.230 -50.682.429 -130.913.161 -46.492.823
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -2.436.559 -170.131 -1.372.493 -141.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -221.333.671 -50.512.298 -129.540.668 -46.351.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.6 0 225.130 -164.125 194.705
Ana Ortaklık Payları
867.390.702 216.005.111 518.254.705 177.008.828
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-497.331 -56.542 -209.663 -31.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -621.665 -70.677 -262.080 -39.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
124.334 14.135 52.417 7.812
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 124.334 14.135 52.417 7.812
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-497.331 -56.542 -209.663 -31.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
866.893.371 216.173.699 517.880.917 177.172.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 225.077 -163.955 194.676
Ana Ortaklık Payları
866.893.371 215.948.622 518.044.872 176.977.602

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077020

BIST

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.