BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

ABONE OL
Kasım 2, 2022 23:09
0

BEĞENDİM

ABONE OL

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471
Transferler
7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.420.843 623.889.705 64.934 210.012 185.090.739 752.834.547 752.834.547
Kar Payları
-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 905.074.078 2.448.893.479 0 0 54.409.491 235.803.153 185.090.739 3.834.532.866 3.834.532.866
Cari Dönem 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 842.783.842 4.270.884.156 0 0 54.409.491 235.803.153 274.644.415 5.683.786.983 5.683.786.983
Transferler
17.025.415 257.619.000 -274.644.415 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.486.738 2.296.606.241 827.673.100 3.253.766.079 3.253.766.079
Kar Payları
-171.660.404 -171.660.404 -171.660.404
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 972.270.580 6.567.490.397 0 0 71.434.906 321.761.749 827.673.100 8.765.892.658 8.765.892.658

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 – 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
581.860.937 78.653.588
Dönem Karı (Zararı)
827.673.100 185.090.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-238.281.797 -102.820.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-611.246 111.538
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-818.422 496.192
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
451.945.212 55.985.545
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-699.353.750 -175.548.677
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-699.353.750 -175.548.677
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 10.556.409 16.134.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.530.366 -3.616.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 34
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 34
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.989.677 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.796 58.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.339 34.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.543 23.568
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.854 -732.742
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.310 -734.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.544 1.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.507.631 -2.941.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
581.860.937 78.653.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.651.713 -559.684.930
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -580.069.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 28.519.846
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

Ödenen Faiz
-6.088.931 -5.371.198
Alınan Faiz
6.907.353 4.875.006
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.470.135 -7.639.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-195.627.955 -84.321.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.967.551 -9.284.585
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.967.551 -9.284.585
Ödenen Temettüler
-171.660.404 -75.037.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
369.581.269 -565.353.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
33.454.713 106.097.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.035.982 -459.255.948
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.350.995 518.236.620
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
481.386.977 58.980.672

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 481.386.977 78.350.995
Türev Araçlar
5.001.382 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.989.677 0
Diğer Dönen Varlıklar
7 20.829.145 16.211.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.829.145 16.211.941
ARA TOPLAM
510.207.181 94.562.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
510.207.181 94.562.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.420.816.635 2.301.716.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 5.169.434.567 3.534.538.092
Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Diğer Duran Varlıklar
6.926 116.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.590.258.128 5.836.370.738
TOPLAM VARLIKLAR
9.100.465.309 5.930.933.674
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.525.611 31.493.162
Ticari Borçlar
175.805 121.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 106.577 32.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.228 88.771
Diğer Borçlar
1.605.073 1.692.927
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.280.440 1.297.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
324.633 395.177
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 5.461.861 3.807.318
Kısa Vadeli Karşılıklar
74.186 407.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
74.186 407.380
ARA TOPLAM
14.842.536 37.521.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.842.536 37.521.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
178.483 456.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
178.483 456.535
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 319.551.632 209.168.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.730.115 209.624.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
334.572.651 247.146.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.765.892.658 5.683.786.983
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
972.270.580 842.783.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
972.270.580 842.783.842
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
972.270.580 842.783.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.567.490.397 4.270.884.156
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.567.490.397 4.270.884.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.434.906 54.409.491
Yasal Yedekler
71.434.906 54.409.491
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
321.761.749 235.803.153
Net Dönem Karı veya Zararı
827.673.100 274.644.415
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.765.892.658 5.683.786.983
TOPLAM KAYNAKLAR
9.100.465.309 5.930.933.674

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 – 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 – 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 167.332.264 43.510.275 10.847.327 1.211.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
167.332.264 43.510.275 10.847.327 1.211.606
BRÜT KAR (ZARAR)
167.332.264 43.510.275 10.847.327 1.211.606
Genel Yönetim Giderleri
-31.464.310 -18.349.368 -7.682.074 -4.167.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
473.641 896.978 -10.926 38.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.200 -24.823 -28.160 -3.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.291.395 26.033.062 3.126.167 -2.920.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.673.295 5.014.718 4.505.329 297.857
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.088.931 -5.371.198 -1.881.430 -1.551.618
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 699.353.750 175.548.677 324.853.550 101.809.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
838.229.509 201.225.259 330.603.616 97.635.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
838.229.509 201.225.259 330.603.616 97.635.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.556.409 -16.134.520 -550.298 410.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -16.400.865 -13.747.200 -5.023.601 934.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 5.844.456 -2.387.320 4.473.303 -524.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
827.673.100 185.090.739 330.053.318 98.045.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
827.673.100 185.090.739 330.053.318 98.045.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
827.673.100 185.090.739 330.053.318 98.045.845
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,29428400 0,06581000 0,11735200 0,03486100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
136.301.829 -59.390.361 105.537.081 -10.298.805
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
136.301.829 -59.390.361 105.537.081 -10.298.805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.289.791.150 627.134.169 757.797.425 55.645.545
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 81.168 0 -24.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.509.195.336 205.381.608 505.852.251 35.885.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
1.509.195.336 205.119.093 505.852.251 35.885.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 262.515 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
787.410.905 418.770.612 257.222.028 19.264.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.815.091 2.900.781 -5.276.854 519.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -6.815.091 2.900.781 -5.276.854 519.751
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.426.092.979 567.743.808 863.334.506 45.346.740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.253.766.079 752.834.547 1.193.387.824 143.392.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.253.766.079 752.834.547 1.193.387.824 143.392.585

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075756

BIST

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.